Exclusieve verzekerings­producten, alleen via Gouda & Bredius

Gouda & Bredius biedt een aantal exclusieve particuliere en zakelijke verzekeringsproducten aan. Het gehele aanvraag- en acceptatieproces kunnen we ook online aanbieden. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.