Vertrouwen is de basis in een verzekeringsrelatie

Helaas is er een groep consumenten die het vertrouwen misbruikt en fraude pleegt. Hierdoor is het noodzakelijk dat er fraudebestrijding plaatsvindt waardoor de schadelast beperkt blijft en we de verzekeringen betaalbaar houden.

Wat valt er allemaal onder het begrip verzekeringsfraude? Onder andere het misbruik maken van een verzekering om een (hogere) uitkering te ontvangen waarop men geen recht heeft. Ook gegevens vervalsen of niet eerlijk opgeven om een verzekeringsdekking te krijgen die men anders niet zou kunnen krijgen, valt hieronder.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • het niet eerlijk opgeven van de benodigde informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen hoe de schade is ontstaan;
 • het veranderen van bedragen op nota’s;
 • meer claimen dan de werkelijk geleden schade;
 • een afgewezen schade nogmaals indienen maar met een andere oorzaak.

Hoe vindt controle op fraude plaats?

Gouda & Bredius Assuradeuren maakt bij het acceptatieproces en bij de schadebehandeling gebruik van de CIS databank. In deze databank staan de schadeclaims geregistreerd die bij de verzekeraars ingediend zijn. Ook worden ontzeggingen van rijbevoegdheid in deze databank opgeslagen, hetgeen belangrijke informatie is bij een aanvraag voor een autoverzekering.

Registraties van (pogingen tot) verzekeringsfraude worden ook in de CIS databank opgeslagen. De gegevens die op een aanvraag- of schadeformulier worden ingevuld, worden gecontroleerd met de informatie die in de CIS databank beschikbaar is.

Welke maatregelen treffen we?

Als we vermoeden dat er sprake is van fraude dan nemen we de volgende acties:

 1. Bij een schadeclaim informeren we de verzekerde over onze twijfels met betrekking tot de opgegeven schadeoorzaak en/of schadeomvang.
 2. Bij een verzekeringsaanvraag of -wijziging informeren we de verzekerde over het feit dat we over informatie beschikken waaruit blijkt dat zijn/haar opgave niet correct is.
 3. We informeren de verzekeraar over hetgeen we hebben geconstateerd.
 4. De verzekeraar neemt contact op met de verzekerde om de zaak te bespreken.
 5. De schadeclaim wordt niet vergoed of zelfs teruggevorderd.
 6. De verzekeringsaanvraag of –wijziging wordt niet geaccepteerd.
 7. De verzekering wordt opgezegd. Dit kan ook gelden voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 8. De verzekeraar registreert de verzekeringnemer en/of de verzekerde in de CIS databank voor de bewezen fraude.
 9. De verzekeraar doet eventueel aangifte bij de politie.