Het beleid van ons bedrijf is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten.

Onze collega’s hebben daarom uitsluitend een vast salaris. De collega’s hebben jaarlijks een eindevaluatie over het voorgaande jaar. Wij concentreren ons op de ontwikkeling van vaardigheden, competenties en eigenaarschap. De competenties klantgerichtheid, kwaliteit, professionaliteit en ontwikkeling staan hierbij centraal. Deze evaluatie is leidend voor de eventuele salarisverhoging.