Onze welgemeende excuses daarvoor. Hoe kunnen wij zo snel mogelijk uw klacht verhelpen? Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Onder “klacht” verstaan wij: Alle uitingen van derden die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door Gouda & Bredius geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van Gouda & Bredius ten opzichte van derden.

Met het Klachtenformulier kunt u uw klacht officieel kenbaar maken bij Gouda & Bredius. Na ontvangst van een klacht, zal Gouda & Bredius binnen 2 dagen bevestigen dat de klacht is ontvangen en uiterlijk binnen 14 dagen zal er een inhoudelijke reactie volgen op uw klacht.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan wel uw klacht na behandeling wilt voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Gouda & Bredius heeft zich gecommitteerd aan het bindende advies van het Kifid.

Stichting KiFiD

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900 – 355 22 48
consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl


Gebruik het klachtenformulier