Verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en verzekering!

Bent u op zoek naar een optimale combinatie van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en verzekering? Dan is het Personeel Zorg(eloos) Pakket voor u de juiste oplossing. Volmachtbedrijf Gouda & Bredius heeft een uniek product ontwikkeld.

Wat is WEGAM?

Herkomst werkgeversaansprakelijkheidsrisico voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM).

De Hoge Raad heeft op 12 januari 2001 een uitspraak (het Arena arrest) gedaan inzake de aansprakelijkheid werkgever voor letselschade van diens werknemer met een door de werkgever ter beschikking gestelde motorrijtuig.

Conclusie: De werkgever is thans ook aansprakelijk voor de schade die een werknemer als bestuurder van een motorrijtuig tijdens een dienstrit door eigen schuld aan zichzelf toebrengt. De financiële gevolgen van deze verruimde werkgeversaansprakelijkheid kunnen zo omvangrijk zijn dat deze, zeker voor kleinere bedrijven, een bedreiging zijn op het voortbestaan van de onderneming.

Oplossing Financieel risico

Om uw verruimde werkgeversaansprakelijkheid middels een verzekering af te dekken is een speciale polis ontwikkeld, welke dekking biedt voor schade aan bestuurders van motorrijtuigen indien de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Onder motorrijtuigen worden verstaan alle gemotoriseerde (en dus WAM-plichtige) objecten.

Kernpunten van deze polis

  1. dekt op collectieve basis de werkgeversaansprakelijkheid volgens 7.658 BW voor schade die werknemers lijden als zij voor het bedrijf met een motorrijtuig onderweg zijn en een ongeval krijgen.
  2. dekking voor alle motorrijtuigen zowel van auto’s van de werkgever als privé, maar ook alle andere motorrijtuigen die ten behoeve van het bedrijf worden gebruikt. Denk hierbij aan bromfietsen, vorkheftrucks, werk- en landbouwmateriaal.
  3. geen opgave kentekens
  4. alle werknemers zijn verzekerd, dus inclusief tijdelijke inleenkrachten, vakantiewerkers (zover zij in opdracht van de werkgever onder diensttijd aan het verkeer deelnemen)
  5. verzekerd bedrag € 1.250.000,– per gebeurtenis